דף הבית | אודות החברה | כתבות | בטיחות | ייעוץ | הדרכה וחקירות | גלריה|חוקים ותקנותצור קשר
 
בטיחות למען איכות חיים
 
 
   נהיגה נכונה בחורף

חוקים ותקנות

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל – 1970

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) , התש"ן – 1990

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) , התשמ"ח – 1988

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז – 1997

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח – 1988

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס"א – 2001

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד – 1984

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד -1984

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), התשנ"ג -1993

חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954

חוק עבודת הנוער התשי"ג – 1953

חוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961נא מלאו פרטים ונחזור
אליכם בהקדם:
 
ממונה בטיחות | הדרכות עבודה בגובה | חוקר תאונות עבודה   | יועץ בטיחות | בטיחות בחקלאות | יועץ ארגונומי
בטיחות בחומרים מסוכנים

054-6647747